FAQ
en sv

GDPR Policy

GDPR-policy för Igloo Escape

Inledning

Igloo Escape AB värnar om din integritet och skyddar dina personuppgifter enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter när du tar kontakt med oss via vår hemsida och/eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när du kontaktar oss via vår hemsida, gör en bokning eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev. De personuppgifter som vi samlar in inkluderar ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer.

Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna besvara dina frågor, behandla din bokning och skicka nyhetsbrev. Vi kan också använda dina personuppgifter för marknadsundersökningar och för att förbättra vår verksamhet.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i vårt kundregister så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller enligt gällande lagar och regler. Vi kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre behövs för något av de ändamål som anges ovan.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med några tredje parter utan ditt samtycke, utom i de fall där det krävs enligt lag eller rättsliga förfaranden.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, begära att de rättas eller raderas samt att begränsa behandlingen av dem. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och att begära att få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Om du vill utöva dina rättigheter eller har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss.

Ansvarig för personuppgifter

Igloo Escape AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss på följande sätt:

Igloo Escape AB

Adress: Luntmakargatan 93, 113 51 Stockholm

Telefonnummer: 070-239 71 98

E-post: info@iglooescape.com

Ändringar av GDPR-policy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna GDPR-policy när som helst. Vi uppmanar dig därför att regelbundet ta del av policyn på vår hemsida för att se om det har skett några ändringar. Eventuella ändringar av denna GDPR-policy träder i kraft när de publiceras på vår hemsida.

Denna GDPR-policy uppdaterades senast den 25 mars 2023.